RSS Feed
آرشیو پرسش و پاسخ ها : سیاسی > بین الملل


علل عدم همراهي بسياري از كشورها با آمريكا مانند همراهي در دو جنگ عراق و افغانستان، براي جنگ با سوريه چه بود؟ علت عدم همراهی کشورها با امریکا در جنگ یا سوریه: 1- مشکلات اقتصادی کشورها به ویژه در اروپا 2- هزینه های گزاف دو جنگ عراق و افغانستان 3- عدم دست...
کنار رفتن مقتدا صدر در عراق باعث ضعف شیعیان نمیشود؟یا برنامه ی پشت پرده وجود دارد؟ به نظر می آید اقای مقتدا صدر از بازیهای سیاسی کنار کشیده است نه از عرصه سیاست. بدیهی است که بسیار از تحولات سیاسی را می توان از پشت پرده هدایت کرد و درگیر هیاهو و تبلیغ...