آرشیو پرسش و پاسخ ها: اخلاق

سن تکلیف دختران و روش تشویق آنها به نماز و حجاب

سؤال:
  در رابطه با سن تکلیف دختران و نحوه ی برخورد والدین و اینکه چطور با ایشان برخورد کرد که از نماز و احکام دل زده نشوند توضیحاتی بدهید بالاخص حجاب .
جواب:
سن تکلیف دختران تمام شدن 9سال قمری است بهترین روش با توجه به سن کم دختران در زمان تکلیف، روش تشویق و مدارا و محبت کردن و بیان ثواب و پاداش نماز و روزه و بویژه بردن به مسجد و آشنا شدن با هم سن سالش که در این سن نماز و روزه را مقید هستند پیشنهاد می شود کتاب های روش تربیت با فرزندان و نوجوانان را بخوانید و برای ایام روزه ایشان حتما از تغذیه کافی استفاده شود و تا چند سال اول برای روزه هر سالش در زمان عید فطر برای هر روزش خوبه برای تشویق چند هزار تومان در نظر بگیرید و همه رایکجا در روز عید به او بدهید و برای حجاب از روش تشویق و رفتن به مسجد و دیدن افراد با حجاب مثل خودش و دادن هدیه از طرق مختلف بسیار موثر است