آرشیو پرسش و پاسخ ها: اخلاق

گناه لواط با خویشان

سؤال:
سلام گناه لواط با خویشان نزدیک  چه حکمی دارد باید حلالیت گرفت حق الناس است تا ابد هردو در جهنم هستند جبران چیست؟
جواب:

لواط از گناهان کبیره است که در قرآن و روایات وعده عذاب حتمی برای آن داده شده است فرقی بین خویشان درجه یک و بیگانه ندارد حق الناس نیست تا رضایت آنها باعث حلیت آن عمل و دفع عذاب کند پس نیازی به حلالیت طلبیدن ندارد بلکه حق الله است که فقط توبه واقعی و نصوح که هم موجب پشیمانی و نفرت از آن عمل زشت شود و هم برای همیشه آنرا ترک کند باعث دفع عذاب الهی می شود اگر هردو با رضایت هم گناه را انجام دادند مستحق عذابند ولی اگر یکی بالاجبار مجبور به گناه شده و قدرت ترک نداشته است کناهکار نیست