آرشیو پرسش و پاسخ ها: اخلاق

آيا جواز دروغ در مواقع ضروري ارتباط با افراد معاند يا دشمنان خارجي منوط به عدم توانايي بر توريه است؟

سؤال :
آيا جواز دروغ در مواقع ضروري ارتباط با افراد معاند يا دشمنان خارجي منوط به عدم توانايي بر توريه است؟

جواب:
بله. اگر از طريق راست‌گويي راهي يافت نشود و با توريه هم کاري از پيش نرود، دروغ عيب ندارد؛ ليکن بايد مطلب بسيار مهم باشد که مجوز دروغ شود.

منبع:احکام فقهي جنگ الکترونيک ودفاع سايبري براساس فتاواي امام خامنه‌اي