آرشیو پرسش و پاسخ ها: رذائل اخلاقی

علل ارتباط با زن‌های شوهردار

چرا پسرها به دنبال زن های شوهر دار هستند؟
باسلام دوست عزیز این عمومیت نداره فقط پسران هوسباز ومردان زن باز بدنبال ایجاد رابطه با زنان شوهردارهستند بدلائل زیر:
1- اینکه هیچ مانعی در ایجاد ارتباط با آنها احساس نمی‌کنند .
2- معمولا کسی به آنها مشکوک نمی‌شود.
3- در کنار داشتن زن و بچه و خانواده این رابطه نوعی تنوع جنسی برای طرفین بحساب می آید.
4- گاهی به طمع مال و اخاذی از زن رابطه برقرار می‌شود.
5-مردان و پسران می‌دانند که بعضی زنها از جانب شوهر تامین جنسی نمیشوند(ارضا نمی‌شوند) و براحتی تن به رابطه نامشروع می‌دهند. 
6- زنان شوهردار برخلاف دختران جوان وباکره محدودیت رابطه جنسی ندارند.
7- مردانی که خود در خانواده از طرف همسر تامین جنسی نمی‌شوند بدنبال زنان شوهردار می‌گردند تا این کمبود تامین گردد.
در هر حال اینگونه روابط ممکن است علل دیگری هم داشته باشد که با شناخت این علل می توان تا حدی جلوی این گناه بزرگ را گرفت.