آرشیو پرسش و پاسخ ها: عدالت

عدل از اصول عقاید

سؤال:
چرا عدل راجز اصول عقاید می شماریم؟
جواب:
الف- عدل از اصول دین نیست بلکه از اصول مذهب و اصول عقائد است یعنی اصول دین مبین اسلام که هر کس یکی از آنها را منکر گردد از دایره اسلام خارج می گردد سه چیز است:

1 - توحید2 - نبوت3 - معاد

دو اصل دیگر یعنی امامت و عدل ‏از اصول مذهب تشیع محسوب می­گردند که اگر کسی یکی از آن دو را منکر گردد از مذهب خارج شده است.

ب- علت اینکه عدل از بین همه صفات خداوند متعال مطرح شده دو چیز است‏:

1ـ اهمیت آن در حل بسیاری از بحث­های اعتقادی که در علم کلام مطرح می‏شود زیرا بسیاری از مباحث اعتقادی متوقف بر اعتقاد به عدل الهی است مثل مباحث شفاعت، شرور، تبعیض­ها و. ..
2ـ جدا شدن عدلیه یعنی امامیه و معتزله از اشاعره: توضیح اینکه دسته­ای از متکلمان که به اشاعره معروفند، معتقدند که در عالم، حقیقتی به نام عدل نداریم که افعال خداوند سبحان با آن سنجیده شود، بلکه هر فعلی که از حضرت حق صادر شود عدل است و در مقابل دسته دیگری از متکلمان که به عدلیه معروفند معتقدند که عدل حقیقتی دارد و خداوند سبحان تمام افعالش بر پایه این حقیقت بنا شده است، لذا کاری که خلاف عدل باشد مثل مجازات کردن نیکوکاران از او صادر نمی‏شود و چون این دو تفکر بزرگ اسلامی در مسأله عدل الهی از هم جدا می‏شدند این مسأله جزء اصول مذهب قرار گرفت.