آرشیو پرسش و پاسخ ها: رذائل اخلاقی

جواب به کسی که دل دیگری را شکسته

سلام؛ اگه یک نفر دل انسان رو خیلی سخت و مخصوصا جلوی دیگران بشکنه، باید چه رفتاری باهاش بکنی؟
با سلام دوست عزیز؛ بهترین کار بخشیدن اون فرد خطاکار است چون حتما خودش هم نادم و پشیمون است و بخشیدن و مهربونی شما میتواند او را متوجه خطای خودش بکند و اصلاح شود.