آرشیو پرسش و پاسخ ها: سازمانی اداری

نهی از غیبت و گفتگوی کارکنان در مورد همکاران یا مدیران

سوال:
نقد و صحبت پيرامون نقاط مثبت و منفي همکار، فرمانده و زيردست درخصوص مسائل کاري چگونه است؟

جواب:
اگر جنبه شخصي داشته باشد و از مصاديق غيبت باشد جايز نيست.

منبع : جزوه احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام