آرشیو پرسش و پاسخ ها: سیاسی

نیروهای حزب اللهی

چرا جاذبه نیروهای حزب اللهی کمتر از دافعه شان است؟ آیا به نظر شما این برخورد های تند ما نیست که باعث دوری بسیاری از افراد از نظام و رهبری گردیده است؟
با عرض سلام
حزب اللهی بودن یک نوع تفکر است و کسانی که طرفدار این تفکرند حزب اللهی هستند. این تفکر با ایمان و اعتقاد و عمل گره خورده است و دارای جاذبه های زیادی است چون دین این جاذبه را ایجاد کرده است. احتمالاً شما عملکرد عده ای که دچار افراط و تفریط بوده اند و خود را حزب اللهی می دانند به حساب نیروهای حزب الله گذاشته اید. باید حزب الله را از روی آموزه های دینی شناخت و افراد را با آن مقایسه کرد نه برعکس(آنطور که در سوال آمده است.) نباید رفتار و عملکرد افراد را معیار یک اندیشه قرار داد.
موفق باشید.