آرشیو پرسش و پاسخ ها: سازمانی اداری

استفاده از ژتونهای تاریخ گذشته

سوال: اينجانب ژتون هاي غذا را كه تاريخش گذشته و پولش را داده ام دستكاري نموده و تاريخش را عوض مي كنم آيا اين كار جايز است؟

پاسخ :عمل بر خلاف مقررات دانشگاه جايز نيست به علاوه ممکن است با این کار حق کس دیگری ضایع شود و حق الناس به گردن شما بیاید. بنابرین با اجازه دانشگاه ژتونها را تعویض و اصلاح نمائید.
موفق باشید.