آرشیو پرسش و پاسخ ها: رذائل اخلاقی

وسواس در طهارت و نجاست

سوال: از آن روزي كه پا به سن تكليف گذاشتم تا حالا كه 24 سال دارم در مسئله طهارت و نجاست با خودم درگير بوده ام و هر چه بزرگتر شده ام مسئله برايم سخت تر شده است به طوري كه باعث ناراحتي روحي و استرس شده است وقتي به رساله مراجعه مي كنم مي بينم كه عين همان مسائل را رعايت كرده ام و باز هم اين حالت برايم پيش آمده است.من را راهنمايي كنيد ؟
پاسخ :شما گرفتار وسواس هستيد و تنها درمان آن بي اعتنايي است. فتواي ما براي شما اين است كه ببينيد مؤمنان ديگر چه اندازه به اين امور اعتنا مي كنند به همان اندازه اعتنا كنيد. بقيه براي شما پاك است (استفتاآت، ج 2، س 49).