آرشیو پرسش و پاسخ ها: رذائل اخلاقی

کثیرالشک

كسي كه در وضو و غسل و تيمم زياد شك مي كند چه حكمي دارد؟
 
چنين شخصى بايد به شك خود اعتنا نكند تا از اين حالت نجات يابد در غير اين صورت گذشته از اين كه خلاف تكليف شرعى عمل كرده است مفاسدى را به دنبال خواهد داشت كه ممكن است قابل علاج نباشد.