آرشیو پرسش و پاسخ ها: بهائیت

ازدواج زن مسلمان با مرد بهايى

سئوال: ازدواج زن مسلمان با مرد بهايى چه صورت دارد؟
جواب :ازدواج با فرقه ضاله بهائيه باطل است. (استفتا از امام خمینی ره )