آرشیو پرسش و پاسخ ها: سیره نبوی

شوخی‌کردن در مکتب اسلام

شوخی‌کردن تا چه حد مورد تایید اسلام است؟

شاد و خندان بودن و موجبات شادی دیگران را فراهم آوردن در تعالیم اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. اما احادیث اسلامی زیاده‌روی در شوخی کردن، با مزاح‌های بیجا و خارج از "نزاکت" و شوخی‌های زشت و ناسازگار با اخلاق اسلامی را رد می‌کند.

به گزارش فرهنگ نیوز ، پیامبر اکرم(ص) در رابطه با پرهیز از شوخی زیاد و بیجا می‌فرمایند: ای علی! شوخی مکن، که سبک می‌شوی.
امام علی(ع) می‌فرمایند: هیچ کس شوخی نکرد جز اینکه اندکی از عقل خود را از دست داد.
امام علی(ع) در حدیثی دیگر فرمودند: شوخی کینه‌ها را بر می‌انگیزد.
امام علی(ع) همچنین فرمودند: هر چیزی بذری دارد و بذر دشمنی شوخی است.
امام صادق(ع) در حدیثی می‌فرمایند: از شوخی بپرهیزید زیرا شوخی آبرو را می‌ریزد و هیبت مردان را می‌برد.
پیامبر (ص) در رابطه با شوخی به اندازه و به جا می‌فرمایند: من شوخی می‌کنم اما در شوخی، جز سخنان درست بر زبان نمی‌آورم.
پیامبر(ص) می‌فرمایند: مومن اهل شوخی، بازی و شادی است و منافق ترشرو و خشمگین است.
امام صادق(ع) در حدیثی فرمودند: هر مومنی طبیعتی دارد و اهل مزاح و شوخی است.
پی‌نوشت:
بحار77/48 از مکارم الاخلاق.
نهج‌البلاغه /1294.
بحار 77/213
غررالحکم /252
تحف‌العقول /229
اصول کافی 2/664
بحار16/298
مکارم اخلاق /21
اصول کافی 2/663
منبع:
الحیات، محمدرضا حکیمی