آرشیو پرسش و پاسخ ها: رذائل اخلاقی

مقایسه گناه هم جنس با گناه بازي با جنس مخالف

چرا گناه هم جنس بازي بيشتر از بازي با جنس مخالفه ؟

 

پرسش: 

با عرض سلام با توجه به اینکه کتاب ما قرآن است و محکم‌ترین سند برا مسلمانان قرآن می‌باشد خواهشمندم آیه‌ای از قرآن که در آن مجازات همجنس بازان آمده است را ذکر کنید من تحقیق زیادی کردم و متوجه شدم که همیشه روایاتی که در احادیث از پیامبر(ص) و معصومین ذکر شده مرجع قرآنی داشته است. ولی‌ درمورد سنگسار زنان و اعدام مردان همجنسباز در در قرآن چیزی وجود ندارد!
 

پاسخ:

پرسشگر گرامی باسلام و تشکر از ارتباط با این مرکز. منابع احکام در اسلام عبارت است از : قرآن ، سنت پيامبر (و اهل بيت که همان ادامه سنت پيامبر است)، عقل (احکامي که عقل به آن ها قطع دارد) و اجماعي كه در آن معصوم باشد (كه برگشت آن به سنت است )؛ البته دو منبع سوم و چهارم محدود مي باشند و غالب احکام اسلام مستند به قرآن يا سنت است. بسياري از احکام يا جزئيات آن ها در قرآن نيامده؛ زیرا قرآن در حکم قانون اساسی است که کلیات و اصول مهم را بیان می کند و فروع و جزئیات را به عهده قانون عادی می گذارد. در قرآن هم کلیات، چارچوب ها و اصول مهم آمده و فروع و جزئیات به صراحت به عهده بیان پيامبر به عنوان مفسر و مبين ، واگذار شده است: «و انزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم ؛ (1) و ذکر را بر تو نازل کرديم تا آنچه را بر مردم نازل شده برايشان بيان کني». «هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب ؛ (2) او همان است که بين درس ناخواندگان پيامبري از خودشان بر گزيد تا آياتش را بر آنان بخواند و پرورششان دهد و کتاب را به آنان بياموزد». «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ؛ (3) آنچه را رسول خدا به شما داد بگيريد و آنچه را نهي کرد ، دست بکشيد». با توجه به اين آيات رسول خدا از جانب خدا ولايت تشريعي دارد و مي تواند جزئيات احکام را بيان کرده و شرح و تفصيل دهد. در مورد گناه شنيع زنا - که خدا شما و ما و همه مؤمنان را از آن دور بدارد - سه مجازات مطرح شده که فقط يکي از ان ها در قرآن آمده و آن هم مجازات شلاق است که مربوط به شايع ترين نوع زناست. دو نوع ديگر از مجازات براي زنا در روايات و سنت پيامبر تعيين شده که عبارت است از: کشتن براي زناي با محارم و سنگسار براي زناي زن يا مرد محصن (با شرايطي که ذکر شده است) روايات فراواني از معصومان مستند اين دو مجازات است که مي توانيد به کتاب وسائل الشيعه، ج18 ،باب 19 از ابواب حد زنا . در مورد حد زنا کننده با محارم به همان کتاب باب 1در مورد زناي محصنه مراجعه کنيد. اگر مرد عاقلي داراي همسر دائم يا کنيزي باشد که هر گاه خواست بتواند از او استفاده کند و با اين حال زنا کند، بر او حد زناي محصنه جاري مي شود و همچنين زن عاقلي که همسر دائم داشته باشد که هر گاه خواست بتواند با او خلوت کند ، اگر زنا کند ، زنايش محصنه است. (4) بعضي از روايات مربوط به زناي محصنه : امام صادق (ع) : سنگسار حد بزرگ خدا و تازيانه حد کوچک است. امام باقر (ع) : امام علي (ع) در مورد زناي محصنه حکم به سنگسار داد. اصبغ بن نباته گويد: پنج نفر را به جرم زنا نزد عمر آوردند و او دستور داد هر کدام را صد تازيانه بزنند. امام علي (ع) که حاضر بود فرمود : حکم خدا در مورد آنان اين نيست . عمر از امام خواست حکم خدا را در مورد آنان اجرا کند و امام يکي را گردن زد و ديگري را سنگسار کرد و سومي را صد و چهار مي را پنجاه تازيانه زد و پنجمي را تنبيه کرد و در توضيح اين حکم فرمود : اولي ذمي بود که شرط ذمه را زير پا گذاشته و با زن مسلمان زنا کرده بود و جز شمشير را سزاوار نبود (زيرا در حکم کافر حربي بود) دومي زناکار محصن بود که حدش سنگسار است و سومي زناکار غير محصن بود که حدش تازيانه است و چهارمي برده زناکار بود که حدش نصف حد آزاد است و پنجمي ديوانه بود ( که بايد تنبيه شود تا بترسد و ديگر مرتکب نشود). البته اگر اجراي حد سنگسار در زماني به خاطر شرايط اجتماعي به مصلحت اسلام نباشد و مثلا سبب خشن جلوه گر شدن اسلام شود ، ولي امر مسلمانان مي تواند اجراي آن را مانع شده و مجازات جايگزين معين کند . تشخيص مصلحت نبودن اجراي آن با مجتهدان و خبرگان و اسلام شناسان متعهد است. هم جنس بازی هم در مورد مردان با عنوان "لواط" در قرآن ذکر شده و به شدت تقبیح گردیده؛ ولی هم جنس بازی زنان در قرآن به صراحت نیامده و مجازات هم جنس بازان زن و مرد هم در قرآن بیان نشده و ما در این موارد باید به بیان رسول خدا و امامان مراجعه کنیم. در مورد هم جنس بازی مردان (لواط) آمده: «أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : " رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، و إن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت : فما على المؤتى به ؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن " ؛ (5) از امام صادق در مورد مردی سؤال شد که با مرد دیگری لواط کرده است. امام فرمود: اگر فاعل محصن بوده ( یعنی زن داشته و مانع از بهره گیری نداشته) باید کشته شود و اگر محصن نبوده باید حد (صد ضربه شلاق) بخورد. پرسیده شد مردی که لواط داده چی؟ فرمود: او در هر حال کشته می شود». «عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، و إن الله أهلك أمة لحرمة الدبر و لم يهلك أحدا لحرمة الفرج ؛ (6) امام صادق فرمود: حرمت لواط از حرمت زنا بیشتر است؛ زیرا خدا قومی را به خاطر حرمت این گناه نابود کرد؛ ولی هیچ قومی را به جهت حرمت زنا نابود نکرده است». و در مورد همجنس بازی زنان آمده: «حفص بن البختري " أنه دخل نسوة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت امرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ؟ فقال : بلى ، فقالت : أين هو ؟ قال : هن أصحاب الرس " ؛ (7) زنانی بر امام صادق وارد شدند و زنی از آنان از همجنس بازی زنان سؤال کرد و امام فرمود حد آن حد زنا است. زنی گفت: در قرآن سخنی از (هم جنس بازی زنان) آمده؟ امام فرمود: آری. اصحاب رس به این فساد گرفتار بودند». بنا بر این اگر خداوند ما را فقط به قرآن ارجاع داده بود، شما حق داشتید بگویید چون در قرآن در مورد مجازات زنای محصن و محصنه و هم جنس بازی کیفری خاص ذکر نشده، پس کیفر زنای محصن و محصنه ، همان کیفر زنا است و هم جنس بازی هم کیفر ندارد و حداکثر باید تنبیه شود.
 
پي نوشت ها:
1. نحل (16)، آيه 44. 2. جمعه (62)، آيه 2. 3. حشر (59)، آيه7. 4. ر.ک: وسائل الشيعه شیخ حر عاملی،ج18،ص 351 به بعد (باب 2 از ابواب حد زنا)، پنجم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403 قمری ،و جواهر الکلام، محمد بن حسن ، ج41، ص269 و ص276، دوم، اسلامیه، 1365 شمسی. 5. من لا يحضره الفقيه ، شيخ صدوق ، ج 4 ، ص 42، دوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی. 6. وسائل شيعة (الإسلامية) ، ج 14 ، ص 249. 7. من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 42 - 43.
http://www.porsemanequran.com/node/22666