آرشیو پرسش و پاسخ ها: تاریخ فرق و ادیان

چرا در منابع اهل کتاب با این که زیاد از واژه های قتال استفاده نشده این همه ظلم و جنایت می کنند؟

پاسخ:

این سؤال مبهم است و پاسخ آن به اختصار این است که همه این کارها ، ریشه در توجیه شیطانی و نا مشروع افراد و حاکمان دارد همه انسان‌ها بطور فطری و با عقل ابتدائی خود درک می‌کنند و به خوبی در می‌یابند که آدم کشی، شکنجه،  تهدید وستمگری در حق دیگران خطا و جرم و خلاف عقل است ولی جنایت کاران  با وسوسه‌های شیطانی، خیانت‌ها و جنایت‌های خودرا توجیه می‌کنند « بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ » و سیل خون به راه می‌اندازند.